Menu Sluiten

Wie Zijn Wij

Door de onderstaande activiteiten geeft de Fotogroep Oirschot invulling aan haar doelstelling en biedt daarmee de leden een platform voor de ontwikkeling van het individuele niveau.

Forumavond
Elke 14 dagen treffen de leden elkaar op deze forumavonden. Tijdens deze forumavonden presenteren steeds een 3-tal leden foto’s. Een van de andere leden vervult de rol van gespreksleider. Bij zo’n bespreking gaat het om het beschrijven, het analyseren, het interpreteren en het waarderen van de gepresenteerde foto’s. Daardoor geven wij elkaar positieve feedback en reiken we elkaar suggesties aan hoe we het werk kunnen verbeteren.
Met een gezellig samenzijn sluiten we deze avonden af, waardoor ook de onderlinge sfeer wordt gestimuleerd.

Werkgroepen
Binnen de Fotogroep Oirschot zijn een aantal werkgroepen actief met iedere hun eigen thema en werkwijze. Momenteel hebben we de volgende werkgroepen:

  • Architectuur
  • Creatieve fotografie
  • Industrieel erfgoed
  • Natuur
  • Straatfotografie
  • Urbex

Iedere groep toont op regelmatige basis de vorderingen op een forumavond en neemt deel aan de jaarlijkse expositie.

Doorontwikkeling
Binnen deze activiteit ontwikkelen wij onszelf door het verkrijgen van meer kennis op het gebied van de fotografische onderwerpen en programma’s. Deze avonden worden meestal verzorgd door de eigen leden. Kennis en kunde worden op deze wijze met elkaar gedeeld. Wanneer het onderwerp zich daarvoor leent oefenen wij het geleerde direct in de praktijk.

Foto-excursies
Jaarlijks ondernemen wij een gemeenschappelijke foto-excursie naar een fotogenieke locatie. Los daarvan organiseren individuele leden en werkgroepen nog een aantal gerichte foto-uitstapjes in kleiner verband.

Expositie
Alle leden exposeren op de jaarlijkse expositie met eigen werk. Ook de werkgroepen tonen het bereikte resultaat. Daarnaast is er nog een bijzondere activiteit n.l. de Rode Draad.
In deze Rode Draad presenteert ieder lid een foto met een jaarlijks wisselend onderwerp. In 2020 is het onderwerp ‘Markante Portretten’ uit de omgeving Oirschot. De jaarlijkse expositie wordt over het algemeen druk bezocht en vormt zeker een hoogtepunt in het seizoen van de Fotogroep Oirschot.

Jaarvergadering
Twee weken na de expositie wordt de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze jaarvergadering evalueren wij het voorbije jaar en stellen we in algemene termen de agenda op voor het komende seizoen. Ook kiest de jaarvergadering nieuwe leden in het bestuur en commissies die binnen de Fotogroep Oirschot actief zijn.

Seizoensafsluiting
Het seizoen wordt jaarlijks afgesloten met een bijzondere activiteit. Vaak heeft deze activiteit geen directe binding met fotografie. Ook de partners van de leden nemen hieraan deel. Na afloop vormt een gezellige barbecue de opmaat naar ieders vakantie en het nieuwe seizoen.

Kortom,
wij zijn we een vereniging waarbij het delen van kennis, kunde, plezier en enthousiasme voor de fotografie voorop staat.

error: Inhoud is beveiligd !!